Sạc Laptop Dell, Sạc Laptop HP, Sạc Laptop Toshiba, Sạc Laptop Acer, Sạc Laptop ASUS, Sạc Laptop MSI, Sạc Laptop Lenovo, Sạc Laptop Samsung, Sạc Macbook, Adapter HP, Adapter Dell, Adapter Acer, Adapter Asus, Adapter Samsung, Adapter Toshiba, Adapter Macbook.

BẢNG GIÁ SẠC LAPTOP CHẤT LƯỢNG TỐT

Sạc Bảo Hành 1 Đổi 1. Bảo Hành Cả Cháy Nổ

Lưu ý: Giá linh kiện có thể thay đổi theo thị trường. Liên hệ Hotline 0916999742 (Zalo) để có giá chính xác nhất

 

HÃNG CÔNG SUẤT GIÁ BẢO HÀNH
LENOVO
Sạc Laptop IBM 16V – 4.5A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V – 2.25A (5V-3A,9V-3A,12-3A,15V3A,20V-2.25A) USB-C 550.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V – 3.25A (5V-3A,9V-3A,12-3A,15V3A,20V-2.25A,20V-3.25A)USB-C 650.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V – 3.25A (Đầu Kim) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V – 4.5A (Đầu Kim) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V – 6.75A (Đầu Kim) 135W 650.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V – 8.5A 650.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V – 8.5A (LENOVONOVO IBM Thinkpad W520 W530) 750.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 19V – 3.42A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 19V – 4.74A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 19.5V – 6.15A 390.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 19V – 6.7A 490.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 12V – 1.5A (đầu Dẹp lớn) 100.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 12V – 3A (đầu vuông nhỏ) 550.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 2A (LENOVONOVO YOGA PRO3) OEM 550.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 2A (LENOVONOVO YOGA PRO3) 750.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 3.25A (LENOVONOVO YOGA PRO4) OEM 650.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 3.25A (LENOVONOVO YOGA PRO4) 850.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 5V- 4A (Đầu nhỏ) 330.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 2.25A (Đầu nhỏ) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 2.25A (Đầu nhỏ) CỤC VUÔNG 420.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 3.25A (Đầu nhỏ) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 3.25A (Đầu nhỏ) CỤC VUÔNG 430.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 2.25A (Đầu vuông) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 3.25A (Đầu vuông) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 4.5A (Đầu vuông) 290.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 6.75A (Đầu vuông) 550.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 8.5A (Đầu vuông) 850.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 3.25A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop LENOVO 20V- 4.5A 290.000 12 tháng
SONY
Sạc Laptop SONY 10.5V- 2.9A 390.000 12 tháng
Sạc Laptop SONY 10.5V- 2.9A (đầu dẹp) 590.000 12 tháng
Sạc Laptop SONY 10.5V- 4.3A 590.000 12 tháng
Sạc Laptop SONY 16V – 4A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop SONY 19.5V – 2A (đầu híc) 790.000 12 tháng
Sạc Laptop SONY 19.5V – 3.9A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop SONY 19.5V – 4.7A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop SONY 19.5V – 6.2A 590.000 12 tháng
Sạc Laptop SONY 19.5V – 7.7A 750.000 12 tháng
DELL
Sạc Laptop DELL 19.5V – 1.58A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V – 1.2A & 5.0V – 2.0A 550.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 5V/12/20V- 2A/2A/1.5A (30W) USB-C OVAN 700.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 5V/12/20V- 2A/2A/2.25A (45W) USB-C OVAN 750.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 15V – 3A 320.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V – 2.31A (Đầu Kim nhỏ) 380.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V – 2.31A (Đầu Kim nhỏ) OVAN 470.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V – 3.34A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V – 3.34A (Đầu Kim nhỏ) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V – 3.34A (Đầu Kim nhỏ) OVAN 490.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-3.34A (VOSTROL 5460,5470,5480,5560,5570,5580) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V – 4.62A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-4.62A (SLIM) 420.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-4.62A (VOSTROL 5460,5470,5480,5560,5570,5580) 290.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-4.62A ( Đầu Kim nhỏ) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-4.62A ( Đầu Kim nhỏ) OVAN 620.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-6.7A 130W ( Đầu Kim nhỏ) 600.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-6.7A 130W ( Đầu Kim nhỏ) SLIM 700.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-7.7A 150W ( Đầu Kim nhỏ) 740.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-7.7A 150W ( Đầu Kim nhỏ) SLIM 840.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-6.7A 130W (SLIM) 640.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-7.7A 150W 640.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-7.7A 150W SLIM 750.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-9.23A 180W 890.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 19.5V-12.3A (240W) 1.150.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 12V- 12.5A (6 ĐẦU LỔ) 950.000 12 tháng
Sạc Laptop DELL 12V- 18A (6 ĐẦU LỔ) 950.000 12 tháng
HP
Sạc Laptop HP 5.25V-3A (HP Chromebook 11 G1 G2) 400.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 9V 1.1A(HP Elitepad 1000 G2,HP ELITEPAD 900) 750.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 15V-1.33A (HP ENVY X2) 590.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 18.5V – 3.5A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19V – 1.58A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19V – 2.05A (đầu nhỏ) 420.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 18.5V – 3.5A (Đầu Kim) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19V – 4.74A (Đầu Kim) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19V – 4.74 (Đầu đạn) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19.5V – 3.33A(Đầu Kim nhỏ) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19.5V – 3.33A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19.5V – 2.31A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19.5V – 2.31A (Đầu Kim nhỏ) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19.5V – 4.47A(4.62A) (Đầu Kim nhỏ) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19.5V – 6.15A (Đầu Kim nhỏ) 600.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19.5V – 7.89A (Đầu Kim nhỏ) 750.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 18.5V – 6.5A (120W) (Đầu Kim) 520.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19V – 6.9A (120W) (Đầu Kim) 550.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19V – 7.1A (135W) (Đầu Kim) 590.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19V – 7.9A (150W) (Đầu Kim) 690.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19V – 10.3A (200W) (Đầu Kim) 1.050.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 19V – 11,8A (230W)(Đầu Kim) 1.090.000 12 tháng
Sạc Laptop HP 18.5V – 6.5A 320.000 12 tháng
TOSHIBA
Sạc Laptop TOSHIBA 15V-5A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop TOSHIBA 19V – 2.37A 290.000 12 tháng
Sạc Laptop TOSHIBA 19V – 2.37A đầu nhỏ 290.000 12 tháng
Sạc Laptop TOSHIBA 19V – 3.42A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop TOSHIBA 19V – 4.74A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop TOSHIBA 19V – 6.32A 490.000 12 tháng
ACER
Sạc Laptop ACER 19V – 1.58A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ACER 19V – 2.15A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ACER 19V – 2.37A (đầu nhỏ) ultrabook 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ACER 19V – 3.42A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ACER 19V – 3.42A (đầu nhỏ) ultrabook 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ACER 19V – 4.74A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ACER 19V – 7.1A 650.000 12 tháng
Sạc Laptop ACER 12V – 1.5A (đầu nhỏ) 320.000 12 tháng
Sạc Laptop ACER 12V – 1.5A (đầu dẹp) 320.000 12 tháng
Sạc Laptop ACER 12V – 1.5A (đầu dẹp lớn) 320.000 12 tháng
ASUS
Sạc Laptop ASUS 19V – 3.42A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 3.42A (đầu nhỏ) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 3.42A (đầu nhỏ+ CỤC VUÔNG) 320.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 3.42A (CỤC VUÔNG) 320.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 3.42A (đầu kim nhỏ) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 3.42A (đầu kim nhỏ +CỤC VUÔNG) 350.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 3.42A (đầu dẹp lớn+CỤC VUÔNG) ASUSUS TX300 690.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 4.74A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 4.74A (CỤC VUÔNG) 350.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 4.74A (đầu kim nhỏ) 290.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 4.74A (đầu kim nhỏ) CỤC VUÔNG 450.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 6.32A 470.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 6.32A SLIM 570.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 6.32A SLIM (đầu kim nhỏ) 650.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 7.7A 650.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 9.23A SLIM 950.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 9.5A 890.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19,5V – 11.8A 990.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 2.1A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 1.75A (ĐẦU DẸP) ASUSUS X205T, E200H 320.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 1.75A (ĐẦU DẸP+CỤC VUÔNG) ASUSUS X205T , E200H 390.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 1.75A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 1.75A (CỤC VUÔNG) 320.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 2.37A (đầu nhỏ) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 2.37A (đầu nhỏ) CỤC VUÔNG 320.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 2.37A (đầu lớn) 260.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 2.37A (đầu lớn) CỤC VUÔNG 320.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 2.37A (CỤC VUÔNG) ĐẦU THƯỜNG 320.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 19V – 2.37A (CỤC VUÔNG) USB-C 450.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 15V – 1.2A ( ASUSUS Transformer SL101, TF101, TF201,TF300 ) hàng chính hãng 350.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 15V – 1.2A (ASUSUS Transformer TF600 ) 320.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 12V – 2A (ASUSus Chromebook C201 C100 C100PA) ĐẦU VUÔNG 390.000 12 tháng
Sạc Laptop ASUS 12V – 3A 260.000 12 tháng
SAMSUNG
Sạc Laptop SAMSUNG 12V – 3.33A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 19V – 2.1A (utrabook) đầu nhỏ 260.000 12 tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 19V – 2.1A (utrabook) gắn điện trực tiếp – đầu nhỏ 260.000 12 tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 19V – 3.16A (ultrabook) – đầu nhỏ 350.000 12 tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 19V – 3.16A 260.000 12 tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 19V – 4.74A 260.000 12 tháng
MICROSORT
Sạc Laptop MICROSORT 12V- 2A (SURFACERE PRO 1, RT) oem 350.000 6 tháng
Sạc Laptop MICROSORT 12V- 2A (SURFACERE PRO 1, RT) 490.000 12 tháng
Sạc Laptop MICROSORT 12V- 3.6A (SURFACERE PRO 1,2, RT) 590.000 12 tháng
Sạc Laptop MICROSORT 5.2V- 2.5A (SURFACERE 3) 690.000 12 tháng
Sạc Laptop MICROSORT 12V- 2.58A (SURFACERE PRO 3) oem 390.000 6 tháng
Sạc Laptop MICROSORT 12V- 2.58A (SURFACERE PRO 3) 690.000 12 tháng
Sạc Laptop MICROSORT 15V-4A (SURFACERE PRO 4,SURFACERE BOOK) 790.000 12 tháng
Sạc Laptop MICROSORT 15V-2.58A (SURFACERE PRO 5) 790.000 12 tháng
Sạc Laptop MICROSORT 15V-6.33A (SURFACERE BOOK 1798) 1.650.000 12 tháng
NEC Sạc Laptop NEC 19V-6.32A 390.000 12 tháng
HITACERHI Sạc Laptop HITACERHI 20V – 6A 390.000 12 tháng
Apple
Sạc MACBOOK 60W (16.5V-3.65A) 750.000 12 tháng
Sạc MACBOOK 60W (16.5V-3.65A) MagSafe 2 750.000 12 tháng
Sạc MACBOOK 45W (14.5V-3.1A) 750.000 12 tháng
Sạc MACBOOK 45W (14.85V-3.05A) MagSafe 2 750.000 12 tháng
Sạc MACBOOK 85W (18.5V- 4.6A) 750.000 12 tháng
Sạc MACBOOK 85W (20V- 4.25A) MagSafe 2 850.000 12 tháng
Sạc MACBOOK 29W (14.5V-2.0A) USB-C 1.050.000 12 tháng
Sạc MACBOOK 61W (20.3V-3A) USB-C 1.550.000 12 tháng
Sạc MACBOOK 87W (20.2V-4.3A) USB-C 1.750.000 12 tháng
Sạc MACBOOK 85W MACER MINI (18.5V-4.6A) 950.000 12 tháng
Sạc MACBOOK 110W MACER MINI (18.5V-6A) 1.050.000 12 tháng
Sạc MACBOOK G4 65w (24.5V-1.87A) 650.000 6 tháng
Sạc MACBOOK G4 65w (24.5V-2.65A) 690.000 6 tháng