RAM Laptop DDR2 2G Bus 667

200,000 

RAM Laptop DDR2 2G Bus 667

– Dung lượng: 2G
– Thế hệ: DDR2
– Bus: 667 MHz

Danh mục: