RAM Laptop DDR3L 4G SkHynix Bus 1600

450,000 

RAM Laptop DDR3L 4G SkHynix Bus 1600

– Dung lượng: 1 x 8G
– Thế hệ: DDR3L
– Bus: 1600 MHz

DDR3L Laptop 4G Bus 1600
DDR3L Laptop 4G Bus 1600
Danh mục: